Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

Nhân viên marketing : 02 nhân viên
TUYỂN DỤNG SALES ADMIN

TUYỂN DỤNG SALES ADMIN

Tuyển dụng Sales Admin, số lượng 02 nhân viên, phụ trách mảng kinh doanh và dịch vụ thiết bị điện - tự động
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Nhân viên kỹ thuật: 02 nhân viên, phụ trách chính kỹ thuật mảng tủ điện động lực, tư động hóa.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nhân viên kinh doanh: 02 nhân viên, phụ trách kinh doanh thiết bị điện - tự động hóa
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ DỰ TOÁN

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ DỰ TOÁN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN AZE Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư dự toán: SL = 02 người
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN AZE Thông báo tuyển dụng: Kế toán tổng hợp: 02 nhân viên nữ

Thương hiệu